ბანაკი ბაკურიანში

CISV-საქართველო ახორციელებს საერთაშორისო ახალგაზრდულ შეხვედრას (ბანაკს) ბაკურიანში, 2013 წლის 9-იდან 15 ივლისამდე (CISV YOUTH Meeting-ის ფორმატში).
ბანაკი დაფინანსებულია CISV გერმანიისა და CISV ნორვეგიის მიერ. პროექტის განხორცილებაში ჩართულია 4 საერთაშორისო ტრენერი გერმანიიდან და ნორვეგიიდან ასევე CISV საქართველოს ადმინისტრაცია.
მონაწილეები გადაიხდიან მხოლოდ სარეგისტრაციო და ტრანსპორტირებისათვის საჭირო თანხას - 70 ლარს.
მონაწილეთა ასაკი 12-18 წწ.
ახალგაზრდულ შეხვედრას დაესწრება 20 მონაწილე (12-18 წწ), როგორც აქტიური CISV-ელები, ასევე გამოცდილების არ მქონე ახალგაზრდები.

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადამდე 1 ივნისამდე მონაწილეობის მსურველმა უნდა ჩაატაროს CISV-ის თემატიკის შესაბამისი ღონისძიება და წარმოადგინოს ანგარიში.

იხილეთ განცხადების ფორმა:
http://webanketa.com/forms/6gwkcc1m5wrk2e9g74t3jdr/