ასაკის მიხედვით

CISV-ში საერთაშორისო პროგრამები ასაკის მიხედვით განაწილებულია შემდეგნაირად:

11 წ. - ზაფხულის სოფელი (Village)
12 წ. - ახალგაზრდული შეხვედრა და ინტერჩეინჯი
13 წ. - ახალგაზრდული შეხვედრა და ინტერჩეინჯი
14 წ.  - ახალგაზრდული შეხვედრა და "სტეპ-აპი"
15 წ. - ახალგაზრდული შეხვედრა და "სტეპ-აპი"
16 წ. - ახალგაზრდული შეხვედრა და სემინარ-ბანაკი
17 წ. -  ახალგაზრდული შეხვედრა და სემინარ-ბანაკი
18 წ. - ახალგაზრდული შეხვედრა და სემინარ-ბანაკი
19 წლიდან ზევით. - IPP
21 წლიდან ზევით - დელეგაციის ლიდერი (11-15 წლისებთან) და ბანაკის თანამშრომელი (STAFF)


საქართველოში CISV თანამშრომლობს

EMT- განათლებისა და მართვის გუნდთან და ასაკობრივ პროგრამებს გთავაზობთ:

(პანდემიის გამო კლუბების მუშაობა EMT-ში შეჩერებულია)

9-12 წწ. მომავალი ლიდერების კლუბი
13-17 წწ. მომავალი ლიდერების კლუბი

18 წლიდან - მომავალი მენეჯერების კლუბი

პედაგოგებისთვის და ახალგაზრდული მუშაკებისთვის - ფასეულობითი განათლების კურსი