2014 წლის CISV ბანაკების წინასწარი რეგისტრაცია

http://webanketa.com/forms/6gwk4e9h5ww3jdshccvk6e0/ 

ეს ფორმა საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ დაახლოებით რამდენი ადგილი დაგვჭირდება 2014 წლის ბანაკებში, გთხოვთ ფორმა შეავსოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნამდვილად გადაწყვეტილი გაქვთ 2014 წლის ბანაკებში მონაწილეობა, გაითვალისწინეთ დაახლოებითი ღირებულება.

CISV წინა წლების გამოცდილების შესახებ იხილეთ www.cisvgeorgia.org . აქვე ნახავთ დაახლოებით ფასებს და პირობებს.
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.
CISV-საქართველოს გუნდი