სპონსორები

დაარსების დღიდან CISV-Georgia-ს მხარს უჭერს სიქა- საგანამათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია


2018 წელს CISV-Georgia-ს გენერალური მხარდამჭერი იყო რუსთავის მუნიციპალიტეტი, რომლის დაფინანსებითაც შესაძლებელი გახდა რუთავში საერთაშორისო ბანაკის Youth Meeting 2018 ჩატარება 5 ქვეყნის ბავშვების მონაწილეობით. 

2018 წელს CISV-Georgia-ს youth meeting-ისპონსორი იყო კაფეტერია გურმე


2018 წელს CISV-Georgia-ს youth meeting-ის სპონსორი იყო წყაროს წყალი "ბაკურიანი"