ბანაკის შემადგენლობა დაკომპლექტებულია

Italy, Milan, 05/07/2013-01/08/2013, 11 წლისების, Village. დელეგაციაში არიან 4 მონაწილე და 1 ლიდერი.