2020 წლის ზაფხულის ბანაკების მონაწილეთა საყურადღებოდ

გთხოვთ იყოთ ყურადღებით, მსოფლიოში და საქართველში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე CISV-საქართველო მალე გაავრცელებს განცხადებას.