ტრენინგი ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის წევრებისთვის

სტეფანწმინდაში 2017 წლის 18-20 ოქტომბერს CISV -საქართველოს პრეზიდენტი პროექტის წერისა და რესურსების მოძიების ტრენინგს უტარებს LAG-ის (Local Action Group) წევრებს. ტრენინგს აფინანსებს ჩეხური ორგანიზაცია PIN-ი.

ტრენინგზე გამოყენებულია მეთოდოლოგია და მასალები, რომელიც ჩეხეთის ფანდრაიზინგის ცენტრმა პროექტ POINT-ის ფარგლებში CISV -საქართველოს წევრებს გადმოსცა ვიშეგრადის ფონდისა და ჰოლანდიის მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ ტრენინგზე ტრენერებისთვის.