შეთავაზება კერძო სკოლებს!

 1 თვე საზღვარგარეთ მსოფლიო ბანაკებში!
შეგიძლიათ დააკომპლექტოთ 1 ჯგუფი: 2 ბიჭი და 2 გოგოს შემადგენლობით. ასაკი 11 წ.
ამ შემთხვევაში თუ სურვილი გექნებათ სკოლიდან ინგლისურის კარგად მცოდნე მასწავლებელი ჯგუფს გაჰყვება უფასოდ ლიდერად!
www.cisv.org
გადასახადი 1თვე -ბანაკის 1120 ევრო +გზა და გზის ხარჯის 1/4 (ლიდერისთვის).

V-2016-017 FIN (1 – 28 July 2016) 1 del.
V-2016-028 ISR (14 July - 10 August 2016) 1 del.
V-2016-035 MEX (15 July - 11 August 2016) 1 del.
V-2016-044 PHI (25 June – 22 July 2016) 1 del.
V-2016-053 USA (17 June – 14 July 2016) 1 del.
ფინეთი, ისრაელი, მექსიკა, ფილიპინები ან აშშ