ადგილები სემინარ-ბანაკებში 21 დღე

ადგილები გამოჩნდა CISV ბანაკებში!!! 21 დღე ევროპაში.
ფასი: 840 ევროს შესაბამისი ლარი

Seminar Camp (S): ასაკი 17-18 წწ
S-2016-005 CZE (13 July to 2 August 2016) 1 place
S-2016-015 NOR (1 July to 21 July 2016) 1 place


Seminar Camp (S): ასაკი მხოლოდ 18 წ.
S-2016-006 FRA (9 – 29 July 2016) 1 place
S-2016-020 POR (24 July – 13 August 2016) 2 places

დეტალები:
http://cisvgeorgia.blogspot.com/p/blog-page_1594.html