მადლობა მშობლებს ნდობისა და თანამშრომლობისთვის

CISV-საქართველოს მშობლების მიმართ მადლიერების გამოხატვის მიზნით!