დარჩენილი ადგილები 2014 წლის ბანაკებში

CISV საერთაშორისომ გაავრცელა ინფორმაცია დარჩენილი ადგილების შესახებ.

IPP (P):
P-2014-002 BRA (17 Jul - 3 Aug ’14) 2 places
P-2014-004 EGY (28 Dec ’14 - 15 Jan ’15) 1 place
P-2014-010 USA (28 Dec ’14 - 15 Jan ’15) 2 places
 მინიმალური ასაკი 19 წელი, ზედა ასაკი არ არის შეზღუდული. 


Village (V):
V-2014-010 COL (22 Jun - 19 Jul ’14) 3 delegations
V-2014-016 EGY (2 - 29 Jul ’14) 5 delegations
V-2014-017 ESA (27 Jun - 24 Jul ’14) 1 delegation
V-2014-027 HON (27 Jun - 24 Jul ’14) 1 delegation
V-2014-036 MEX (11 Jul - 7 Aug ’14) 2 delegations
V-2014-037 MEX (11 Jul - 7 Aug ’14) 2 delegations
V-2014-038 MEX (11 Jul - 7 Aug ’14) 1 delegation
V-2014-047 POR (27 Jun - 24 Jul ’14) 1 delegation
V-2014-055 USA (25 Jun - 22 Jul ’14) 2 delegations

 ასაკი 11 წელი.  ერთ დელეგაციაში 4 ბავშვი და 1 ლიდერი. 

დაინტერესების შემთხვევაში მოგვწერეთ: georgia@cisv.org -ზე 
ფასები და პირობები იხილეთ განყოფილებაში
http://cisvgeorgia.blogspot.com/p/blog-page_1594.html