ადგილები 2014 წლის საერთაშორისო ბანაკებში

CISV საერთაშორისომ გაავრცელა ინფორმაცია თავისუფალი ადგილების შესახებ სხვადასხვა ქვეყნის ბანაკებში.

IPP (P):
P-2014-002 BRA (17 Jul - 3 Aug ’14) 1 place
P-2014-004 EGY (28 Dec ’14 - 15 Jan ’15) 1 place
P-2014-005 GER (19 Jul - 9 Aug ’14) 1 places
P-2014-010 USA (28 Dec ’14 - 15 Jan ’15) 2 places
 მინიმალური ასაკი 19 წელი, ზედა ასაკი არ არის შეზღუდული.

 
Step Up (C):
C-2014-011 ECU (25 Jul – 16 Aug ’14) 1 delegation
ასაკი 15 წ. დელეგაციაში 4 მონაწილე და 1 ლიდერი
.
 
Village (V):
V-2014-010 COL (22 Jun - 19 Jul ’14) 3 delegations
V-2014-016 EGY (2 - 29 Jul ’14) 6 delegations
V-2014-017 ESA (27 Jun - 24 Jul ’14) 1 delegation
V-2014-027 HON (27 Jun - 24 Jul ’14) 1 delegation
V-2014-036 MEX (11 Jul - 7 Aug ’14) 2 delegations
V-2014-037 MEX (11 Jul - 7 Aug ’14) 2 delegations
V-2014-038 MEX (11 Jul - 7 Aug ’14) 1 delegation
V-2014-047 POR (27 Jun - 24 Jul ’14) 1 delegation
V-2014-055 USA (25 Jun - 22 Jul ’14) 2 delegations
 ასაკი 11 წელი.  ერთ დელეგაციაში 4 ბავშვი და 1 ლიდერი. 

დაინტერესების შემთხვევაში მოგვწერეთ: georgia@cisv.org -ზე 
ფასები და პირობები იხილეთ განყოფილებაში
http://cisvgeorgia.blogspot.com/p/blog-page_1594.html