თანხის გადახდის გრაფიკი

CISV 2014 პროგრამის მონაწილეების თანხის გადახდის გრაფიკი იქნება შემდეგი:

2013 წლის 15 დეკემბრამდე 500 ლარი იქნება გადასახდელი, რაც დარჩება ის თანხა გაიყოფა ორად: 15 იანვრამდე დარჩენილი თანხის 1/2 და 15 მარტამდე მეორე 1/2 უნდა დაფაროს ოჯახმა.

ეს თარიღები ასახული იქნება ხელშეკრულებაშიც, რომელსაც უახლოეს პერიოდში გააფორმებს CISV-საქართველო მონაწილეებთან.

მონაწილეობისათვის გადასახდელი თანხებია:

Village (11 წლიანები) - 2116 ლარი;
Step Up - Camp - 1970 ლარი;
Seminar Camp - 1694 ლარი;
ახალგაზრდული შეხვედრა (YM)
Youth Meeting 8 დღე - 1405 ლარი ბანაკი უცხოეთში;
950 ლარი ბანაკი საქართველოში;
Youth Meeting 15 დღე - 1519 ლარი;
IPP 15 დღე - 1519 ლარი.

პატივისცემით CISV-საქართველოს ადმინისტრაცია