კონკურსი - სემინარი უკრაინაში

მომავალი ლიდერების ცენტრის ახალგაზრდებისა და CISV-ის ლიდერების საყურადღებოდ


Youth in Action.

გადახდილია ცხოვრება, კვება, ტრენინგების ხარჯები 100%,

გადასახდელი იქნება გზის ხარჯი. შემდეგ ანაზღაურდება 70% .

ასაკი 18+ (დამოუკიდებლად მოგზაურობის სურვილი და შესაძლებლობა)

თხოვთ მოგვწეროთ:

სახელი, გვარი,
დაბადების თარიღი,
სად სწავლობთ ან მუშაობთ,
რატომ გინდათ მონაწილეობის მიღება (ქართულად),
როგორ ხართ დაკავშირებული სემინარის თემატიკასთან (მოგვწერეთ ინგლისურად),
რა სახის მოხალისეობრივი საქმიანობა გაგიხორციელებიათ (მოგვწერეთ ინგლისურად),
საკონტაქტო ტელეფონი,
ელ.ფოსტა,
მომავალი ლიდერების პროგრამაში როდიდან ხართ ჩართული (უპირატესობა მიენიჭება გრძელვადიან თანამშრომლობას),
როგორ შეაფასებთ თქვენი სასაუბრო ინგლისურის დონეს (მაღალი, კარგი, საშუალო, დაბალი, ცუდი, არ ვიცი),
როგორ შეაფასებთ თქვენი სასაუბრო
პასპორტის ნომერი,
პასპორტის მოქმედების ვადა,

არასრული ფორმა შეიძლება გახდეს გამოთიშვის მიზეზი.

გამოგზავნეთ ინფორმაცია არა უგვიანეს პარასკევს 23 თებერვლის 17.00 სთ-მდე. ელ.ფოსტაზე cisv.georgia@gmail.com


CREATIVE INCLUSION
Seminar for youth workers from the EU and EECA countries
15-21 April, 2013
Sumy, Ukraine
The theme of the seminar is empowering youth workers and youth leaders through sharing the tools and practices of inclusion of young people from deprived urban areas. It will provide youth workers and leaders the tool kit with different methods, approaches to use in their work. Creative arts methods – main methods represented in the seminar will encourage the participants to involve youth into active participation in the civic life of the society. The participants will work together for elaborating new approaches and setting cooperation for future project aimed at inclusion of youth from deprived urban areas. The event will consider existing work on inclusion of youth from deprived urban areas, the role of creative arts methods and youth work as it is, the inclusion projects for youth, the experience of all participants of the seminar will be the integral part of the process.
Sharing our practices and experiences, working on different approaches of involving youth, the participants of the project will contribute to the development of deprived urban areas by creating social cohesion in the societies, teaching youth new skills and encouraging them to active participation. Everybody will have a chance to visit different creative workshops organized by the participants and bring their experience to their youth.
The participants of the seminar: 33 youth workers and youth leaders from 11 countries (Armenia, Azerbaijan, Czech Republic, Estonia, Georgia, Germany, Moldova, Lithuania, Poland, Turkey, Ukraine) who work with youth from deprived urban areas, ready to share their practices and develop new ideas for inclusion of young people.
During 7 days we will share our realities and experiences of working with youth from deprived urban areas, share tools, methods and approaches which we use working with youth; visit different local organizations which work with youth with disadvantages; develop joined ideas for cooperation aimed at inclusion of young people from deprived urban areas.
Objectives:
- provide space and time for sharing best practices on using creative arts methods for inclusion of youth from deprived urban areas; share the realities of work with youth form deprived urban areas in our communities;
- learn how to use new methods of creative arts through practicing them;
- identify best approaches of work with youth from deprived urban areas in our communities;
- set cooperation between the participating organizations.

Working language of the seminar is English.