ინტერჩეინჯი 2013

ოჯახებში გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ.

გაცვლები ოჯახებში - ინტერჩეინჯი

2013 წელს გაცვლა ოჯახებში შედგება თუ დაკომპლექტდა ჯგუფი 
(მინიმუმ 6 ბავშვი).

შესაძლო ასაკობრივი ჯგუფები:
12-13 წწ A ჯგუფი
13-14 წწ B ჯგუფი
14-15 წწ C ჯგუფი

შესაძლო ქვეყნები ჯგუფების მიხედვით:
 A - იტალია, იზრაელი, ბელგია ან ეგვიპტე
 B - პოლონეთი
C - საფრანგეთი

 http://www.cisvgeorgia.org/p/blog-page_7337.html