საზაფხულო ბანაკები 2018

2018 წლის აგვისტოს ბოლომდე დასრულდება საზაფხულო საერთაშორისო პროგრამები CISV-საქართველოს დელეგატების მონაწილეობით.

https://www.youtube.com/watch?v=apPN_NHbMlc&feature=youtu.be 

ბმულზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ავსტრიის 11-წლიანების ბანაკის ვიდეო.  

2019 წლის პროგრამები 2018 წლის სექტემბერში გამოცხადება.