თავისუფალი ადგილები 22 იანვრის მონაცემებით

11 წლისების VILLAGE-ში 
ფინეთი Lappeenranta, 01 - 28/07/2016,  თავისუფალია ორი ბიჭის ადგილი
Barcelona, ესპანეთი 24/06/2015-21/07/2016 თავისუფალია ორი ბიჭის ადგილი

12-13 წლისებისთვის Interchange-ში (გერმანია) თავისუფალია 1 ადგილი (სასურველია გოგონა)2016 წლის პროგრამების გადასახადი:

Village (11 წლიანების საზაფხულო ბანაკი) - 1120 ევროს შესაბამისი ლარი
Step Up – Camp 840 ევროს შესაბამისი ლარი
Seminar Camp 840 ევროს შესაბამისი ლარი
Youth Meeting 15 დღე ინდივიდუალურად - 525 ევროს შესაბამისი ლარი
Youth Meeting  8 დღე - 320 ევროს შესაბამისი ლარი
IPP 15 დღე  - 525 ევროს შესაბამისი ლარი

Interchage -ოჯახებში გაცვლა - 590 ევროს შესაბამისი ლარი 

ფასში არ შედის თვითმფრინავის ბილეთის, სუვენირების, ადგილზე მგზავრობისა და ვიზასთან დაკავშირებული ხარჯები.

გადასახადი მოიცავს:
პროგრამის ღირებულებას, 
საქართველოში მოსამზადებელ პროგრამას, 
ჯგუფურ პროექტებში ლიდერის მგზავრობის ნაწილს (ლიდერი არ იღებს ხელფასს/მოხალისეა), 
მოსამზადებელ ღონისძებებში, მათ შორის მინი-ბანაკში მონაწილეობას საქართველოში, 
ადმინისტრაციულ ხარჯებს;

მონაწილეებს გადაეცემათ ბრენდირებული მაისურები და პროგრამაში მონაწილების დამადასტურებელი სერტიფიკატი. 

პროგრამის გავლის შემდეგ მონაწილეებს CISV საქართველო რეკომენდაციას გაუწევს სხვადასხვა საერთაშორისო და ეროვნულ პროექტებში.