2015 წლის ბანაკები დასრულდა

დასრულდა ბანაკები იტალიაში, გერმანიასა და ესპანეთში. მონაწილეები ახალი ცოდნით, უნარებით, კონტაქტებითა და ემოციებით დატვირთულები დაბრუნდნენ საქართველოში.