ვისაც CISV-სთან და EMT-ისთან გრძელვადიანი ურთიერთობა სურს


მხოლოდ მათთვის, ვისაც CISV-სთან და EMT-ისთან გრძელვადიანი ურთიერთობა სურს.

სტუდენტებს, მომავალ და მოქმედ ლიდერებს, 19-დან 28 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს, ინგლისური ენის ცოდნით. გიწვევთ კონკურსში.კონკურსი ორ ეტაპიანია: პირველ ეტაპზე თქვენ უნდა გამოგზავნოთ მოტივაციის 1-2 გვერდიანი ესსე (რატომ გსურთ მონაწილეობა პროგრამაში და როგორ ხედავთ CISV-სთან და/ან EMT-სთან თქვენს თანამშრომლობას), ხოლო მეორე ეტაპზე გექნებათ გასაუ
ბრება.

ესსები მიიღება cisv.georgia@gmail.com-ზე 3 ივნისის 15:00 სთ-მდე.
გამარჯვებული 2 ახალგაზრდა მიიღებს ნაწილობრივ დაფინანსებას CISV-საქართველოდან.

მონაწილეს გადასახდელი დარჩება გზასთან დაკავშირებული ხარჯი და საწევრო 150 ევროს ექვივალენტი ლარში (რომელიც შესაძლოა მოიძიონ სხვადასხვა დონორისგან- სასწავლებელი, სამსახური, ორგანიზაციები...)

2 ადგილი იტალიის CISV International-ისა და CISV Italy -ს მიერ ორგანიზებულ პროგრამაში
International Peoples Project - 2015 წლის 10-23 აგვისტოს.
Freedom from all forms of the Mafia
Where and when:
Bologna, Italy. 10 August to 23 August 2015
Theme description:
Understanding the scale of corruption of the modern mafia, while working on a farm confiscated from the mafia.
Project description:
The project focuses on how mafia and corruption are a menace to the authority of the institutions, how they ‘pollute’ and distort the economic world, steal resources from the community, and even ‘pollute’ the democratic process. Partner Organization Libera (Association Against All Mafias) will prepare activities on the different Italian mafias and explain how they are now a global network, far from the old stereotype of the Italian godfather. Today the mafia is an economic power with interests not only in drugs, human trafficking, and illegal games but is well rooted in the economic ‘normal’ world by cleaning large quantities of dirty money in the legal economy, thus distorting equal competition.
Since 1982, with the approval of the Law Rognoni-La Torre, the Italian State approved and enforced a law to confiscate the properties of the Mafiosi and to give them back to the local communities, by entrusting the properties to cooperatives able to work the land and to restore the properties to public use. We will work on a farm confiscated to a mafia family in the North of Italy, working with animals, making honey and cultivating the biological orchard.
Participant profile
Open-minded, curious, interested in the phenomenon of the mafias and how the mafias constitute a parallel world far away from the stereotypes of movies and books.