12-13 წლისების 2 კვირიანი CISV საერთაშორისო YM ბანაკი ავსტრიაში


12-13 წლისების 2 კვირიანი CISV საერთაშორისო YM ბანაკი Austria, Graz,
11-25 ივლისი 2015
პროგრამა ინგლისურენოვანია.

მონაწილეობას მიიღებს 5 ქვეყანა: თითოეულიდან 6 ბავშვი და 1 ლიდერი, ასევე ადმინისტრაცია და დამხმარე პერსონალი.
http://cisvgeorgia.blogspot.com/p/blog-page_3067.html ეს არის პროგრამის ზოგადი აღწერა.
ხოლო აქ არის ტიპიური პროგრამის ნიმუში:
https://sites.google.com/site/cisvgeorgia/doc/YM-2012-004%20Precamp%20%20AUSTIRIA%20LINZ%20-%202.pdf?attredirects=0&d=1 
და 
https://sites.google.com/site/cisvgeorgia/doc/Precamp%202%20-%20Youth%202012-012.%20FRANCE%20pdf.pdf?attredirects=0&d=1


მონაწილეობის თანხა 1519 ლარი. 
ამ თანხაში არ შედის მგზავრობის თანხები.


გადასახადი მოიცავს:
პროგრამის ღირებულებას, საქართველოში მოსამზადებელ პროგრამას, ლიდერის მგზავრობის ნაწილს (ლიდერი არ იღებს ხელფასს/მოხალისეა), მოსამზადებელ ბანაკში მონაწილეობსა საქართველოში, ადმინისტრაციულ ხარჯებს.