1 ბიჭის ადგილი Village-ში

11 წლისების დელეგაციაში 1 ბიჭის ადგილი გამოჩნდა. CISV საერთაშორისო ბანაკს თურქეთის ქალაქი ბურსა მასპინძლობს 28 დღის მანძილზე. პროგრამა ინგლისურენოვანია.
მონაწილეობას მიიღებს 10 ქვეყანა: 40 ბავშვი და 10 ლიდერი, ასევე ადმინისტრაცია და დამხმარე პერსონალი.
http://cisvgeorgia.blogspot.com/p/blog-page.html ეს არის პროგრამის ზოგადი აღწერა.
ხოლო აქ არის ტიპიური პროგრამა 
https://sites.google.com/…/V-2012-011%20Precamp%202%20Denma…
და ეს:
https://docs.google.com/open?id=0By8twaBCTHF0LVgxUnBjR1lXbGc
გადასახადი მოიცავს:
პროგრამის ღირებულებას, საქართველოში მოსამზადებელ პროგრამას, ჯგუფურ პროექტებში ლიდერის მგზავრობის ნაწილს (ლიდერი არ იღებს ხელფასს/მოხალისეა), მოსამზადებელ ბანაკში მონაწილეობსა საქართველოში, ადმინისტრაციულ ხარჯებს.
Village (11 წლიანების საზაფხულო ბანაკი) - 2116 ლარი
(ფასში არ შედის თვითმფრინავის ბილეთის ხარჯები)