2015 წლის პროგრამებში მონაწილეობის მსურველებისთვის

გთხოვთ იხილოთ და შეავსოთ განაცხადის ფორმა 2015 წლის CISV საქართველოს პროგრამებისთვის უცხოეთის ბანაკებში.

განაცხადის ფორმა