ავსტრიასთან ოჯახებში გაცვლის პროგრამა დაიხურა

Interchange ინტეჩეინჯი ოჯახებში გაცვლის პროგრამა ავსტრიასთან 2015 წლისთვის დაიხურა.