ადგილები ახალგაზრდული შეხვედრაზე კანადაში

თავისუფალი ადგილები 19 წლის ზევით ასაკის ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდებთან მომუშავე ლიდერებისთვის. 6-20 ივლისი, 2014 წ. კანადა, ახალგაზრდული შეხვედრა.

Youth Meeting: age 19+:  Y-2014-005 CAN (6 - 20 Jul ’14) 6 places.
თანხა: საწევრო გადასახადი (1519 ლარი) + მგზავრობასთან დაკავშირებული ხარჯები (ვიზა +გზა)

აღწერა: