ვაკანსია პორტუგალიაში

1 ადგილი  პორტუგალიის ბანაკში - 15 დღე 2014 წლის ივლისში.
 
YM (Youth Meeting), Portugal – Lisbon; 14/07/2014 – 28/07/2014  ასაკი 16-18 წწ.

 ბანაკის ფასი (ფასში არ შედის თვითმფრინავის ბილეთის ღირებულება).
15 დღე - 1519 ლარი.