50%-იანი შეღავათი ბრაზილიის ბანაკში

თავისუფალი 1 ადგილი საქართველოს წარმომადგენლისთვის კვლავ აქტიურია! ასაკი 17-18 წწ.  
ბანაკი 2013 წლის 27 დეკემბრიდან 2014 წლის 16 იანვრამდე.

1 მონაწილე უკვე არის, კიდევ ერთის ადგილია თავისუფალი.

ხარჯები:
1200 ევრო გზა;
მონაწილების თანხა მხოლოდ: 847 ლარი (21 დღის მანძილზე: კვება, ცხოვრება, სემინარ-ბანაკის პროგრამში მონაწილეობა).

დეტალური ინფორმაცია ბანაკის შესახებ: