2014 წლის პროგრამები

განაცხადის ფორმა: http://webanketa.com/forms/6mw3cdhk5xjk2r9n68wp8dg/

ვილიჯი (საზაფხულო ბანაკები)
V-2014-026; Great Britain; Manchester & North West; 25/07/2014-21/08/2014; ასაკი 11 წ. 4 ადგილი (2 ბიჭი, 2 გოგო)

V-2014-045; Norway; Vest-Agder; 28/06/2014-25/07/2014; ასაკი 11 წ. 4 ადგილი (2 ბიჭი, 2 გოგო)

STEP UP ბანაკები
C-2014-012; Finland; Lappeenranta; 27/06/2014 - 19/07/2014; ასაკი 14 წ. 4 ადგილი (2 ბიჭი, 2 გოგო)
C-2014-035; Sweden; Göteborg; 04/07/2014 - 26/07/2014 ასაკი 14 წ. 4 ადგილი (2 ბიჭი, 2 გოგო)

IPP - P-2014-007; Netherlands; ქალაქი - The Hague; 14/08/2014-29/08/2014; ასაკი 19-დან შეუზღუდავად 2 ადგილი (სქესი არ არის შეზღუდული)

სემინარ ბანაკი:
S-2014-017; Spain; Madrid; 10/07/2014-30/07/2014; 1 ბიჭი-1 გოგო; ასაკი 17-18 წწ.

ახალგაზრდული ბანაკი (Youth Meeting)
2014 წ. აპრილი

Y-2014-015; Germany; Munich; 14/04/2014 - 21/04/2014 ასაკი 16 – 18 წწ. 2 ადგილი (სქესი არ არის შეზღუდული);
Y-2014-022; Italy; Milan; 12/04/2014 - 19/04/2014 16 – 18 წწ. 2 ადგილი (სქესი არ არის შეზღუდული);
Y-2014-035; Spain; Madrid; 12/04/2014 - 19/04/2014 ასაკი 16 – 18 წწ. 2 ადგილი (სქესი არ არის შეზღუდული);
Y-2014-039; Sweden; Umea; 13/04/2014 - 20/04/2014 ასაკი: 16-18 წწ. 2ადგილი (სქესი არაა შეზღუდული).

2014 წ. ზაფხული

Y-2014-032; Portugal; Lisbon; 14/07/2014 - 28/07/2014 ასაკი: 16-18 წწ. 2ადგილი (სქესი არაა შეზღუდული)
Y-2014-021; Italy; Genova; 19/07/2014 - 02/08/2014 12- 13 წწ. 6 ადგილი

Y-2014-012; Germany; Darmstadt; 16/08/2014 - 30/08/2014 ასაკი 14 – 15 წწ. 6 ადგილი

Y-2014-011; Georgia; Tbilisi; 20/06/2014 - 27/06/2014 ასაკი 14 – 15 წწ. 6 ადგილი