თავისუფალი ადგილები 19 წლის ზევით, ასაკის შეუზღუდავად

პროგრმაში International People’s Projects IPP (P): არის თაისუფალი ადგილები დანიასა და ნორვეგიაში. ასაკი 19+

პროგრამის აღწერა http://www.cisvgeorgia.org/p/ipp.html


დანია
P-2013-002 DEN (9 – 23 Jul ’13) დარჩენილია 1 ადგილი

პროექტის აღწერა: http://www.cisv.org/cisv-programmes/international-peoples-project/upcoming-ipps/denmark-amager/P-2013-008 NOR (17 Jun – 7 Jul ’13) დარჩენილია 2 ადგილი
პროექტის აღწერა:   http://www.cisv.org/cisv-programmes/international-peoples-project/upcoming-ipps/norway-oslo-and-akershus/

საწევრო გადასახადი 850 ლარი + გზის ხარჯი.
პირობები http://www.cisvgeorgia.org/p/blog-page_1594.html