28 დღე იტალიაში!

Italy, Milan, 05/07/2013-01/08/2013, 11 წლისების, Village დელეგაციაში იქნება 4 მონაწილე და 1 ლიდერი

28 დღე იტალიაში!!


გამონთავისუფლდა 1 გოგონას ადგილი!!!!

www.cisvgeorgia.org