სემინარ ბანაკი დანიაში

სემინარ ბანაკში დაემატა 2 ადგილი S-2013-017 Denmark,Amager
თარიღ: 05/07/2013-25/07/2013, ასაკი 17-18 წელი.

შერჩევაში მონაწილეობის მიეღება შეუძლიათ იმ კანდიდატებსაც ვინც გერმანიის ან ფინეთის ბანაკში ვერ მოხვდა.